• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERDUR PROTECT 800 TX

Dwuskładnikowa żywica epoksydowo – krzemianowa o wysokiej chemoodporności

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • zabezpieczanie powłokowe podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych
 • odseparowanie elementów konstrukcyjnych od kontaktu ze środowiskiem agresywnym
 • ochrona przed biogenicznym kwasem siarkowych BSK

Obszar zastosowania

 • budownictwo ogólne i przemysłowe
 • obiekty hydrotechniczne i infrastruktura wodno-ściekowa
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • powierzchnie poziome, pionowe oraz pułapowe

Właściwości

 • dwuskładnikowa
 • odporność na BSK (Biogeniczny Kwas Siarkowy)
 • właściwości tiksotropowe
 • wysokie parametry mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozciąganie i zginanie)
 • do nakładania na suche podłoża oraz podłoża o wilgotności do 15%
 • wysoka chemoodporność na kwasy i zasady nieorganiczne oraz inne substancje agresywne
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 23,35 kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 6,67 kg
 • zestaw [A+B] – 30,02 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 3,5 kg : 1 kg (A:B)