• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerdur 127

Dwuskładnikowa rozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do gruntowania

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • gruntowanie nowych i starych powierzchni betonowych, żelbetowych oraz z zapraw naprawczych
 • impregnacja podłoży mineralnych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo ogólne, przemysłowe, obiekty hydrotechniczne
 • wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości

 • niska lepkość
 • dobrze wypełnia drobne rysy i pęknięcia
 • podnosi wytrzymałość podłoża na obciążenie mechaniczne i chemiczne
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego
 • dobra penetracja podłoży mineralnych
 • wysokie parametry mechaniczne
 • mrozoodporna
 • łatwa do aplikacji
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli

Zużycie:

 •  od 0,15 do 0,25 kg/m2 w zależności od nasiąkliwości podłoża

Forma dostawy

 • Zestaw: A+B – 10 kg
 • Składnik A: pojemnik metalowy – 7,2 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 2,8 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 1,0 kg : 0,38 kg (A:B)