• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET ZT 45/8

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy,belki), hydrotechniczne, energetyka (np. kominy)

Właściwości

 • nadaje się do natrysku metodą suchą
 • z dodatkiem włókien cyrkonowych, mikrokrzemionki
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • odporność na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych
 • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE