• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret ZT 45/5 I

| Zaprawa natryskowa

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka (np. kominy)

Właściwości

 • nadaje się do natrysku metodą suchą
 • z dodatkiem inhibitora korozji, włókien cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C50/60
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200
 • mały odskok podczas aplikacji
 • odporność na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE