• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret ZT 45/2

| Zaprawa natryskowa

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne
 • energetyka (np. kominy)
 • oczyszczalnie ścieków
 • zbiorniki wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • nadaje się do natrysku metodą suchą
 • z dodatkiem włókien sztucznych, cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • wysoka przyczepność do betonu
 • mrozoodporność F200
 • wodoszczelność W12
 • wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C45/55
 • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE