• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Immercret ZT 45/2

| Zaprawa natryskowa

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

  • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
  • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

  • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
  • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne
  • energetyka (np. kominy)
  • oczyszczalnie ścieków
  • zbiorniki wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

  • nadaje się do natrysku metodą suchą
  • z dodatkiem włókien sztucznych, cyrkonowych
  • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
  • wysoka przyczepność do betonu
  • mrozoodporność F200
  • wodoszczelność W12
  • wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C45/55
  • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Forma dostawy

  • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE