• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET WP

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • zbiorniki do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia
 • infrastruktura (sieci) wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • z dodatkiem mikrokrzemionki
 • nie zawiera polimerów
 • odporność na karbonatyzacje

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE