• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP L 3

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • powierzchnie poziome w zbiornikach do magazynowania wody,  w tym przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do natrysku metoda mokrą
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu portlandzkiego
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • nie zawiera polimerów
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • wodoszczelność W12
 • odporność na karbonatyzacje
 • z dodatkiem włókien cyrkonowych
 • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Uziarnienie

 • 0,06-3 mm

Grubość warstwy

 • 10-40 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE