• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP L 3

Zaprawa ochronna i naprawcza

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • zbiorniki do magazynowania wody, w tym przeznaczonej do spożycia
 • infrastruktura (sieci) wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • spełnia wymagania wg DVGW W 300 typ I
 • do natrysku metodą mokrą wg PN EN 14487
 • na bazie cementu portlandzkiego wg PN-EN 197-1
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3
 • z dodatkiem mikrokrzemionki
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych zgodnie z PN-EN 12620
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • nie zawiera polimerów wg. PN-EN 934
 • mrozoodporność F250 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Uziarnienie

 • 0,06-3 mm

Grubość warstwy / Zakres stosowania

 • powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 10 do 40 mm
 • w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu do 15 mm (miejscowo 25 mm)
 • powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 10 do 25 mm, łączna grubość warstw 50 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE