• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP 2

ZAPRAWA OCHRONNA, NAPRAWCZA ORAZ USZCZELNIAJACA

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych

Obszar zastosowania

 • zbiorniki do magazynowania wody, w tym przeznaczonej do spożycia
 • infrastruktura (sieci) wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • spełnia wymagania Typ I wg DVGW W 300
 • do natrysku metodą mokrą wg PN EN 14487
 • odporna na korozję ługującą
 • mały odskok przy natrysku
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3
 • bardzo szczelna struktura po utwardzeniu
 • z dodatkiem mikrokrzemionki
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych zgodnie z PN-EN 12620
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • nie zawiera polimerów wg PN-EN 934
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE