• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP 2

ZAPRAWA OCHRONNA I NAPRAWCZA

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura wody przeznaczonej do spożycia
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • do natrysku metodą mokrą
 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu portlandzkiego
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • z dodatkiem mikrokrzemionki
 • nie zawiera polimerów
 • odporność na karbonatyzacje

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE