• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSEAL WP 2 BODEN

Zaprawa ochronna i naprawcza

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości poziomych elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury naziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości poziomych elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • zbiorniki do magazynowania wody, w tym przeznaczonej do spożycia
 • infrastruktura (sieci) wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • z dodatkiem mikrokrzemionki
 • nie zawiera polimerów
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • podwyższona odporności na ścieranie
 • podwyższona odporność na hydrolizę
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3
 • ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Uziarnienie

 • 0,06-4 mm

Grubość warstwy

 • powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 15 do 60 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 5 [MPa]
 • po 7 dniach 20 [MPa]
 • po 28 dniach 45 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE