• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret SW 02

Szpachla wyrównująca

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • szpachlowanie ubytków i porów w betonie
 • warstwa wyrównująca i wygładzająca
 • kosmetyka betonu

Obszar zastosowania

 • budownictwo: przemysłowe, kubaturowe ogólne
 • infrastruktura komunikacyjna

Właściwości

 • plastyczna, tiksotropowa konsystencja
 • bardzo łatwo rozprowadza się po naprawianej powierzchni
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży betonowych i zapraw naprawczych
 • powierzchnię można zostawić wygładzoną przy pomocy pacy stalowej lub zatrzeć
 • mrozoodporność F200
 • odporność na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych
 • modyfikowana polimerami
 • wydłużony czas obróbki

Uziarnienie

 • 0,01-0,3 [mm]

Grubość warstwy

 • 1-3 [mm]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE