• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

IMMERCRET RM 50/4

Do pobrania

karta techniczna

Przeznaczenie

  • naprawa elementów betonowych/ żelbetowych (również sprężonych)
  • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych
  • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/ żelbetowych

Obszar zastosowania

  • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
  • budownictwo: ogólne, kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. chłodnie kominowe, kominy), hydrotechniczne

Właściwości

  • mrozoodporność F200
  • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
  • modyfikowana polimerami
  • stosowana jako SPCC
  • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
  • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
  • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
  • odporność na karbonatyzacje
  • wodoszczelność W12

Uziarnienie

  • 0,06-4 mm

Grubość warstwy

  • 15-50 mm

Wytrzymałość ściskanie

  • po 1 dniu 12 [MPa]
  • po 7 dniach 40 [MPa]
  • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

  • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE