• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret RM 50/4 HS

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Immercret RM 50/4 HS

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/ żelbetowych (również sprężonych)
 • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/ żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: ogólne, kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. chłodnie kominowe, kominy), hydrotechniczne

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowana polimerami
 • zawiera inhibitory korozji
 • stosowana jako SPCC
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-4 mm

Grubość warstwy

 • 15-50 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 12 [MPa]
 • po 7 dniach 40 [MPa]
 • po 28 dniach 55 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE