• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET RM 50/3

Zaprawa naprawcza PCC I

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa i reprofilacja poziomych elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych) bezpośrednio obciążonych ruchem kołowym
 • naprawa i reprofilacja poziomych elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych) o spadku do 10%

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, kubaturowe

Właściwości

 • na bazie cementu, modyfikowana polimerami
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • odporna na czynniki atmosferyczne
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Uziarnienie

 • 0,06-3 mm

Grubość warstwy

 • powierzchnie poziome – grubość warstwy od 10 do 40 mm
 • całkowita grubość warstw – 40 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 20 [MPa]
 • po 7 dniach 40 [MPa]
 • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE