• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET RM 50/3

Zaprawa naprawcza PCC I

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych) w tym bezpośrednio obciążonych ruchem kołowym
 • powierzchnie poziome o nachyleniu do 10%

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, kubaturowe

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • na bazie cementu, modyfikowana polimerami
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • odporność: na karbonatyzacje, ścieranie
 • wodoszczelność W12
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do pompowania

Uziarnienie

 • 0,06-3 mm

Grubość warstwy

 • 10-40 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 20 [MPa]
 • po 7 dniach 40 [MPa]
 • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE