• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerCret RM 50/2 HS

| Zaprawa naprawcza PCC na bazie cementu siarczanoodporngo

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/ żelbetowych (również sprężonych)
 • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/ żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty)
 • budownictwo: ogólne, kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. chłodnie kominowe, kominy), hydrotechniczne

Właściwości

 • na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia
 • wodoszczelność W12
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • mrozoodporność F200
 • można stosować w miejscach obciążeń w zakresie wartości pH od 4 do 12
 • odporność na karbonatyzację

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • 6-40 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 12 [MPa]
 • po 7 dniach 40 [MPa]
 • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE