• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET RM 45/4

Zaprawa naprawcza PCC

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/ żelbetowych (również sprężonych)
 • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/ żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. kominy), hydrotechniczne

Właściwości

 • na bazie cementu, modyfikowana polimerami
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Uziarnienie

 • 0,01-4 mm

Grubość warstwy

 •  powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 10 do 60 mm
 • w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu od 8 do 15 mm (miejscowo 25 mm)
 • powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 10 do 60 mm (w zależności od rozległości ubytku), łączna grubość warstw 100 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 8 [MPa]
 • po 7 dniach 25 [MPa]
 • po 28 dniach 45 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE