• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret RM 45/3

Zaprawa naprawcza PCC

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

karta techniczna

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/żelbetowych również na powierzchniach poziomych
 • naprawa betonowych powierzchni na spadkach i pochylniach (schody, płyty balkonowe, tarasy itp.)
 • naprawa betonowych elementów małej architektury (ławki, siedziska, słupki itp.)
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. kominy), hydrotechniczne

Właściwości

 • plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację na pionowych i sufitowych powierzchniach
 • idealna do wyrabiania spadków i napraw na powierzchniach pochylonych
 • estetyczna i zwarta powierzchnia po aplikacji
 • powierzchnię można zostawić wygładzoną przy pomocy pacy stalowej lub zatrzeć twardą gąbką
 • bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R3
 • odporność na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych

Uziarnienie

 • 0,06-3 mm

Grubość warstwy

 • 10-60 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 10 [MPa]
 • po 7 dniach 30[MPa]
 • po 28 dniach 50 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE