• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret RM 27/2

Zaprawa naprawcza PCC

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/żelbetowych
 • wyrównanie powierzchni, wypełnienie ubytków betonu
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), energetyka (np. kominy), hydrotechniczne

Właściwości

 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą
 • plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację na pionowych i sufitowych powierzchniach
 • stosowana jako SPCC
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R3 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 6 do 30 mm
 • w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu od 6 do 15 mm (miejscowo 25 mm)
 • powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 6 do 20 mm, łączna grubość warstw 30 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 7 dniach 15 [MPa]
 • po 28 dniach 27 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE