• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret MWS

| Warstwa sczepna, ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej

Do pobrania

Przeznaczenie

 • jako warstwa sczepna podczas naprawy konstrukcji betonowych; żelbetowych, w tym sprężonych
 • zabezpieczenie prętów zbrojeniowych podczas naprawy konstrukcji: betonowych; żelbetowych; w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), hydrotechniczne, energetyka (chłodnie kominowe, kominy)

Właściwości

 • jednokomponentowa
 • modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji
 • poprawia przyczepność zapraw; mieszanki betonowej do podłoża
 • mrozoodporność F200
 • wysoka przyczepność do betonu i stali
 • zawartość jonów chlorkowych

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE