• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret MWS HS

| Warstwa sczepna, ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

Karta techniczna

Deklaracja

Przeznaczenie

 • warstwa sczepna podczas naprawy konstrukcji betonowych/żelbetowych zaprawami o podwyższonej
  odporności na siarczany
 • zabezpieczanie prętów zbrojeniowych podczas naprawy infrastruktury hydrotechnicznej i kanalizacyjnej

Obszar zastosowania

 • oczyszczalnie ścieków
 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne i energetyka

Właściwości

 • jednokomponentowa
 • modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji
 • na bazie cementu siarczanoodpornego, (C3A=0)
 • poprawia przyczepność zapraw/mieszanki betonowej do podłoża
 • mrozoodporność F200
 • wysoka przyczepność do betonu i stali
 • zawartość jonów chlorkowych
 • aplikacja w systemie „mokre na mokre”

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE