• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret KM 58/4 zaprawa ochronna gruboziarnista

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych

Obszar zastosowania

 • oczyszczalnie ścieków
 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • mrozoodporność F250
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • odporność na karbonatyzacje
 • wodoszczelność W12

Uziarnienie

 • 0,06-4 mm

Grubość warstwy

 • 12-60 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE