• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Immercret KM 58/4 zaprawa ochronna gruboziarnista

Do pobrania

Przeznaczenie

  • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
  • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
  • obudowa otuliny prętów zbrojeniowych
  • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

  • oczyszczalnie ścieków
  • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
  • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

  • mrozoodporność F250
  • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
  • na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)
  • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
  • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
  • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
  • odporność na karbonatyzacje
  • wodoszczelność W12

Uziarnienie

  • 0,06-4 mm

Zakres stosowania

  • powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 12 do 60 mm
  • w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu do 15 mm (miejscowo 25 mm)
  • powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 12 do 20 mm, łączna grubość warstw 60 mm

Forma dostawy

  • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE