• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET KM RAPID

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • reprofilacja, odtworzenie spoczników oraz kinet w studniach kanalizacyjnych
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej typu kanalizacje

Obszar zastosowania

 • oczyszczalnie ścieków
 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • można obciążać wodą i ściekami po około 90 min. (w temperaturze +20°C)
 • wodoszczelność W12
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE