• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret KM-L3

Zaprawa ochronna i naprawcza

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa i modernizacja powierzchni betonowych w budownictwie inżynieryjnym narażonych na zwiększoną agresję siarczanową
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej

Obszar zastosowania

 • oczyszczalnie ścieków
 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację na pionowych i sufitowych powierzchniach
 • estetyczna i zwarta powierzchnia po aplikacji
 • powierzchnię można zostawić wygładzoną przy pomocy pacy stalowej lub zatrzeć twardą gąbką
 • na bazie cementu siarczanoodpornego
 • chroni powierzchnie betonowe przed działaniem siarczanów
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • wodoszczelność W12
 • na bazie kruszyw kwarcowych
 • mrozoodporność F200
 • odporność na karbonatyzację

Grubość warstwy

 • 10-50 mm

Uziarnienie

 • 0,05-3 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 10 [MPa]
 • po 7 dniach 25 [MPa]
 • po 28 dniach 45 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE