• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret KM 58/2 zaprawa ochronna

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

Karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych infrastruktury nadziemnej
 • naprawa oraz przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych oraz ceglanych infrastruktury podziemnej
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementu żelbetowego

Obszar zastosowania

 • oczyszczalnie ścieków
 • infrastruktura (sieć) kanalizacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • mrozoodporność F250
 • do napraw konstrukcyjnych- klasa R4
 • na bazie cementu siarczanoodpornego (C3A=0)
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • do obróbki ręcznej w systemie z warstwa sczepną oraz do natrysku metoda mokra
 • wodoszczelność W12
 • można stosować w miejscach obciążeń w zakresie wartości pH od 3,5 do 14
 • atest PHZ do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Uziarnienie

 • 0,06-2 mm

Grubość warstwy

 • 6-40 mm

Wytrzymałość ściskanie

 • po 1 dniu 23 [MPa]
 • po 7 dniach 45 [MPa]
 • po 28 dniach 65 [MPa]

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE