• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret ZT 45/5

| Zaprawa natryskowa

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka (np. kominy), oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wody przeznaczonej do spożycia

Właściwości

 • do natrysku metodą suchą
  do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C50/60
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • wysoka przyczepność do betonu
 • ograniczony skurcz
 • mały odskok podczas aplikacji
 • wodoszczelność W12 zgodnie z norma PN-88/B-06250
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Zakres stosowania

 • powierzchnie pionowe i sufitowe
 • grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 15 do 60 mm
 • łączna grubość warstw do 80 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE