• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerCOR EP 100

Epoksydowa powłoka ochronna na stal i beton

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • zabezpieczenie konstrukcji stalowych i betonowych obciążonych wodą lub ściekami
 • zabezpieczenie antykorozyjne hydrotechnicznych konstrukcji stalowych (śluzy, grodzice stalowe itp.) gdzie wymagana jest powłoka odporna mechanicznie
 • powłoka ochronna elementów stalowych w systemach sklasyfikowanych na warunki korozyjności C1:C5-M oraz lm1:lm3
 • w systemach wymagających produktów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych

Obszar zastosowania

 • zabezpieczenie konstrukcji pracujących w warunkach długotrwałego obciążenia wodą lub ściekami:  oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, rurociągi wody przemysłowej, budownictwo hydrotechniczne śródlądowe i morskie
 • elementy stalowe infrastruktury komunikacyjnej (mosty, tunele, wiadukty)
 • konstrukcje nowe i remontowane

Właściwości

 • bardzo wysokie właściwości ochronne oraz wysoka odporność na korozję
 • odporność na korozję w warunkach atmosfery miejskiej, przemysłowej oraz morskiej
 • wysoka odporność chemiczna
 • doskonała przyczepność do stali i betonu
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • bardzo dobra odporność na ścieranie i uderzenia
 • odporność na działanie: wody, roztworów soli, oleju napędowego, oleju opałowego, ropy naftowej, oraz niektórych
 • rozpuszczalników organicznych
 • odporna na działanie wody i roztworów wodnych

Forma dostawy

 • Składnik A: pojemnik metalowy – 17 kg
 • Składnik B: pojemnik metalowy – 3,5 kg
 • Zestaw: A+B – 20,5 kg
 • Proporcja mieszania wagowa: 1 kg : 0,205 kg (A:B)