• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERBIT 2KP

Kup w naszym sklepie

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • wykonanie izolacji przeciwwodnych
 • klejenie płyt izolacyjnych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, obiekty mostowe
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne i mieszkaniowe

Właściwości

 • dwuskladnikowa
 • wypełniona polistyrenem
 • nie zawiera rozpuszczalników i jest przyjazny dla środowiska
 • przyjazna dla środowiska
 • modyfikowana polimerami (PMBC)
 • elastyczna, mostkuje rysy
 • szybko schnąca
 • niski skurcz
 • nieprzepuszczalna dla Radonu
 • łatwa w nanoszeniu i obróbce
 • uszczelnia i zabezpiecza obiekty przed wilgocią, wodą gruntową oraz wodą napierającą
 • ochrona konstrukcji podziemnych
 • po około 3-4 godz. odporna na deszcz
 • do powierzchni pionowych, poziomych i pochyłych
 • spełnia kryteria dla powłok bitumicznych modyfikowanych polimerem

Konsystencja/Barwa

 • pasta [A]/czarna
 • proszek [B]/szara

Forma dostawy

 • 30 L wiadro [składnik A=16,9 kg; składnik B=6 kg]