• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERBETON SCC 40/5

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/ żelbetowych metodą betonowania
 • betonowanie bez możliwości wibrowania

Obszar zastosowania

 • elementy betonowe/ żelbetowe w tym bezpośrednio obciążone ruchem
 • wypełnianie ubytków w betonie

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • nie wymaga wibrowania
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C35/45
 • mrozoodporność F150
 • estetyczny wygląd powierzchni
 • możliwość pompowania
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • możliwość wykonania konstrukcji o skomplikowanych kształtach, gęstym zbrojeniu, w przypadku trudności z zagęszczeniem mieszanki betonowej

Uziarnienie

 • 0,01-4 mm

Grubość warstwy

 • 20-80 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE