• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerbeton P

Drobnoziarnisty beton o wysokiej ciekłości

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa podłoży z betonu w miejscach gdzie wymaga się zastosowania materiału o konsystencji ciekłej
 • naprawa, renowacja słupów, belek, dźwigarów, wypełnienie złącz elementów betonowych
 • betonowanie bez konieczności wibrowania

Obszar zastosowania

 • elementy betonowe/żelbetowe w tym bezpośrednio obciążone ruchem
 • wypełnianie ubytków w betonie

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • nie wymaga wibrowania
 • możliwość pompowania
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • wytrzymałość po 28 dniach odpowiada klasie betonu C50/67
 • wodoszczelność W12
 • estetyczny wygląd powierzchni
 • mrozoodporność F200
 • możliwość wykonania konstrukcji o skomplikowanych kształtach, gęstym zbrojeniu, w przypadku trudności z zagęszczaniem mieszanki betonowej

Uziarnienie

 • 0,01- 5 mm

Grubość warstwy

 • 15-100 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE