• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerbahn Beton

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • naprawa posadzek przemysłowych o podwyższonej ścieralności
 • naprawa betonowych płyt autostradowych i lotniskowych
 • naprawa, odtworzenie spoczników oraz kinet w studniach kanalizacyjnych

Obszar zastosowania

 • elementy betonowe/żelbetowe w tym bezpośrednio obciążone ruchem
 • wypełnianie ubytków w betonie

Właściwości

 • konsystencja plastyczna
 • mrozoodporność F200
 • wodoszczelność W12
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • odporność na karbonatyzacje

Uziarnienie

 • 0,01- 8

Grubość warstwy

 • 35-400 mm

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE