• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerAntik F

Hydrofobowy tynk renowacyjny

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • biała wyprawa tynkarska do zabytkowych elewacji i wnętrz
 • tynk renowacyjny do zawilgoconych murów ceglanych i kamiennych zawierających szkodliwe związki soli
 • końcowa wyprawa tynkarska w systemie tynków renowacyjnych Immerantik przeznaczonych na zawilgocone i zasolone podłoża

Obszar zastosowania

 • zabytkowe elewacje i wnętrza
 • budownictwo ogólne

Właściwości

 • wytrzymałość dostosowana do słabych i chłonnych podłoży
 • wysoka paroprzepuszczalność i porowatość
 • posiada zdolność kumulacji soli w swojej strukturze
 • może być nakładany jedno lub wielowarstwowo
 • hydrofobowy po związaniu
 • mrozoodporny
 • plastyczna konsystencja
 • do nakładania ręcznego i maszynowego
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 • do stosowania we wszystkich pomieszczeniach, również w tych o podwyższonej wilgotności
 • niski skurcz

Grubość warstwy

 • uziarnienie do 2,0 mm
 • grubość warstwy od 10 do 20 mm w jednej warstwie, miejscowo 40 mm
  • grubość warstwy tynku Immerantik F i kolejność warstw uzależniona jest od stopnia i rodzaju soli zawartych w murze (tabelka w karcie technicznej).

Forma dostawy

 • 25 kg worek