• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Bitummer

Elastyczna, płynna hydroizolacja bitumiczna w systemie z warstwą ochronną

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

ciągła, elastyczna izolacja przeciwwodna:

 • koryt balastowych zasypywanych tłuczniem;
 • obiektów inżynierii kolejowej oraz tramwajowej;
 • powierzchni betonowych i stalowych przygotowanych pod nawierzchnie asfaltowe obciążone ruchem kołowym;
 • obiekty inżynierii komunikacyjnej, obiekty inżynierii lądowej z bezpośrednim zasypaniem gruntem;
 • parkingi

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty, przepusty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe

Właściwości

 • dwuskładnikowa
 • nie wymaga gruntowania
 • trwały system izolacji przeciwwodnej, bezszwowy
 • szybkie wiązanie – po 5 godzinach od ułożenia systemu można prowadzić prace wykończeniowe
 • mrozoodporność F 200
 • można układać na wilgotnych powierzchniach
 • elastyczna, mostkuje rysy także w ujemnych temperaturach
 • nie wymaga gruntowania
 • dobra przyczepność do matowo wilgotnych podłoży betonowych
 • dobra przyczepność do betonu, stali, kamienia
 • możliwość stosowania na powierzchniach poziomych i pionowych
 • warstwa ochronna izolacji w postaci rolek
 • łatwa i szybka w stosowaniu

Forma dostawy

 • Składnik A: 7,7 kg
 • Składnik B: 2,3 kg
 • Zestaw: A+B – 10 kg
 • Membrana izolacyjna: rolka 10 m2 (1m x10 m)
 • Grubość membrany: 2 mm lub 5 mm