• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Ochrona powierzchni betonowych – jak zabezpieczyć beton przed uszkodzeniami?

DSC0207 scaled

Beton pomimo swojej wytrzymałości i trwałości na różne czynniki fizyczne charakteryzuje się wrażliwością na wiele substancji chemicznych, które prowadzą do zmian w jego strukturze. W zależności od mieszanki może on się różnić porowatością oraz nasiąkliwością, która determinuje również sposób jego ochrony. Biorąc pod uwagę to, że beton bierze udział w budownictwie mieszkalnym, jego odpowiednie zabezpieczenie wiąże się także z bezpieczeństwem użytkowników obiektów. 

Na czym polega korozja betonu i jak jej zapobiegać 

Beton, podobnie jak metal, podlega procesom korozji. W przypadku obu materiałów przebieg tego procesu jest inny i wiąże się z wpływem różnych substancji. Metal powinien być chroniony przede wszystkim przed wilgocią, aby zapobiegać pojawianiu się rdzy. Beton koroduje w wyniku kontaktu z różnymi czynnikami, wśród nich można wymienić związki chloru przyczyniające się do rozsadzania betonu, dwutlenek węgla prowadzący do powstawania pęknięć, siarczanów, przez które beton pęcznieje i traci spójność. 

Wyróżniamy także korozję ługującą, która jest efektem wymywania z niego różnych substancji, przez co obsypuje się on i staje się bardziej “piaskowy”. Aby chronić konstrukcje betonowe przed korozją, należy pokryć jego powierzchnię izolacją chemoodporną, aby uszczelnić pory przed wnikaniem w nią środków chemicznych. 

Ochrona betonu ze względu na działanie wilgoci

Jednym ze sposobów zachowania odpowiedniej struktury oraz wyglądu betonowych posadzek jest ich odpowiednia impregnacja w okresach niskich temperatur. Służy ona ochronie przed wilgocią, która wnikając w głąb betonu, zamarza i prowadzi do jego rozsadzania, które manifestuje się poprzez pęknięcia. 

Doskonałym sposobem zabezpieczenia betonu jest farba ochronna lub izolacją hydrofobizującą, która tworzy szczelną powłokę uniemożliwiającą wnikanie wilgoci. Środki do impregnacji zawierają w sobie żywice oraz silikony, które zabezpieczają beton również przed czynnikami chemicznymi. 

Sposób na pylenie betonu

Impregnacja jest też odpowiednim sposobem na radzenie sobie ze zjawiskiem, jakim jest pylenie betonu. Następuje ono w wyniku oddziaływań mechanicznych na posadzki. Do ochrony betonu przed nadmiernym zużywaniem się w wyniku ruchu pieszego wykorzystuje się preparaty żywiczne oparte na żywicach epoksydowych. Charakteryzują się one odpornością chemiczną, mechaniczną, ale tworzą także gładką powłokę o dobrej przyczepności, dzięki czemu pozwalają na estetyczne wykończenie posadzki.