• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Metody ochrony powierzchni z żelbetonu

zelbeton

Elementy konstrukcyjne z żelbetu narażone są na ciągłe i często intensywne działanie różnych niekorzystnych czynników, m.in. skrajnych warunków atmosferycznych czy związków chemicznych. W związku z tym z czasem może dochodzić nie tylko do ich degradacji, co jest problemem nie tylko natury estetycznej, ale przede wszystkim technicznej. Aby przeciwdziałać uszkodzeniom wynikającym z naturalnego starzenia materiału, niezbędne jest zastosowanie odpowiednio dobranej ochrony powierzchni żelbetowej. Jest to wskazane nie tylko przy naprawach czy czynnościach konserwacyjnych, ale i w przypadku nowo wznoszonych konstrukcji.

Jakie formy ochrony powierzchni wyróżniamy?

W przypadku ochrony powierzchni żelbetowych zastosowanie znajdują takie metody jak m.in. impregnacja, nakładanie specjalnych powłok czy hydrofobizacja. Ich najważniejszym celem jest przede wszystkim ochrona powierzchni przed wnikaniem szkodliwych czynników, takich jak np. woda i inne ciecze, gazy, para, a także czynniki chemiczne i biologiczne. Oprócz tego konieczne jest ograniczenie ryzyka zawilgocenia powierzchni, a także podwyższenie właściwości wytrzymałościowych.

Powłoki ochronne

Istotną grupą produktów przeznaczonych do zabezpieczania betonu i żelbetonu, jakie dostępne są w naszej ofercie, są powłoki ochronne. Ich celem jest spowalnianie procesu karbonizacji powierzchni poprzez ograniczanie wnikania chlorków, siarczanów i azotanów. Powłoka może być jednokomponentowa lub dwukomponentowa w zależności od konkretnego zastosowania. Produkty z tego zakresu wykorzystywane są nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale również przemysłowym, energetycznym czy hydrotechniczny. Stosowane są także przy zabezpieczaniu żelbetowych i betonowych elementów infrastruktury komunikacyjnej. Powłoki ochronne są szybkoschnące, trwałe, paroprzepuszczalne i wykazują wysoką odporność na szkodliwe działanie promieniowania UV.

Hydrofobizatory powierzchni żelbetonowych

Do ochrony powierzchni żelbetowych stosuje się również hydrofobizatory, których celem jest ograniczanie nasiąkliwości materiału. W ten sposób podłoże chronione jest przed wnikaniem szkodliwych substancji. Hydrofobizator powierzchni zapewnia paroprzepuszczalność i podnosi poziom mrozoodporności konstrukcji żelbetonowych. Produkty z tego zakresu dostępne w naszej ofercie to Immerfob 3 oraz Immerfob S.