• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Klasy betonu – krótka charakterystyka

Beton jest podstawowym materiałem budowlanym. Wytwarzany jest przy połączeniu cementu i kruszywa – jak piasek lub żwir – z wodą. Dla uzyskania określonych właściwości stosowane są także różne dodatki wpływające na czas wiązania, płynność, wytrzymałość i ciężar.

Gęstość w stanie suchym

Rodzaje betonu można sklasyfikować i w tym celu pod uwagę bierze się kilka czynników. Podstawowym kryterium jest gęstość objętościowa w stanie suchym. Ze względu na nią wyróżniamy trzy rodzaje betonu.

Klasy wytrzymałości betonu

Od czasu wydania nowej normy unijnej PN-EN 206-1 wcześniejsze oznaczenia klasy wytrzymałości betonu, zaczynające się od „B” (beton), zastąpiono oznaczeniami rozpoczynającymi się od „C” (concrete – z ang. beton). Po pierwszej literze występują dwie liczby, które kolejno oznaczają wytrzymałość charakterystyczną walca na ściskanie oraz wytrzymałość charakterystyczną kostki na ściskanie. Obie wyrażone są w megapaskalach (MPa). Wytrzymałość charakterystyczna określa wartość, poniżej której może się znaleźć tylko 5% próbek w danej objętości betonu. Dzięki temu wiemy, że np. beton C20/25 jest bardziej wytrzymały na ściskanie od C12/15.

Mamy w ofercie beton o różnych właściwościach. Nie zawsze bardziej wytrzymały lub cięższy oznacza lepszy. Warto zapoznać się z jego charakterystyką, by jak najlepiej dobrać typ odpowiedni do potrzeb.

Wróć