• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Kilka słów o betonie torkretowym i torkretowaniu

Resized IMG 20190719 WA0015 295

Beton jest rodzajem kompozytu powstającego ze zmieszania spoiwa, kruszywa, wody oraz rozmaitych dodatków i domieszek wpływających na jego właściwości. Skład betonu tworzony jest na podstawie analiz laboratoryjnych, tak aby osiągnąć pożądaną wytrzymałość i odporność na konkretne czynniki zewnętrzne. Jednak, co ciekawe, właściwości betonu zależą nie tylko od jego składników, ale także od tego, w jaki sposób jest on nakładany w danym miejscu. Metodą wylewania betonu, która znacznie poprawia jego trwałość, jest torkretowanie, o którym warto dowiedzieć się więcej.

Czym jest torkretowanie?

Torkretowanie polega na nakładaniu mieszanki betonowej metodą natrysku pneumatycznego i jest wykonywane przy użyciu specjalistycznych urządzeń. W tym procesie najważniejsze jest natryskiwanie zaprawy betonowej na daną powierzchnię z bardzo dużą prędkością, co korzystnie wpływa na jej wytrzymałość oraz zwiększa nieprzepuszczalność. Ze względu na to kiedy dodaje się wodę do suchych składników zaprawy betonowej, wyróżnia się dwie metody torkretowania – suchą i mokrą:

  • Metoda mokra jest wykorzystywana przede wszystkim wtedy, gdy potrzebujemy bardzo dużych ilości betonu, ponieważ jest efektywniejsza i tańsza. Torkretowanie na mokro polega na transporcie gotowej mieszanki do specjalnego urządzenia, z którego przy użyciu sprężonego powietrza natryskuje się ją na określony obszar. W ten sposób unika się pylenia i możliwe jest nakładanie nawet cienkich warstw betonu.
  • Metoda sucha jest polecana wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości szybkiego przywiezienia potrzebnej ilości betonu, a także w miejscach, w których szczególnie istotna staje się estetyka wykonania danej płaszczyzny. Torkretowanie na sucho polega na dodaniu wody do suchej mieszanki dopiero w trakcie procesu natryskiwania. Suchą mieszaninę cementu i kruszywa wprowadza się do specjalnego urządzenia, gdzie za pomoca węży transportowana jest do dyszy natryskowej i dopiero tam następuje jej połączenie z wodą. Tak połączona mieszanina możne być natryskiwana w wybrane miejsce. Ważne jest tu jednak zachowanie odpowiednich proporcji, aby wody nie było ani zbyt dużo, ani za mało, ponieważ wtedy parametry gotowego betonu mogą stać się gorsze.

Beton torkretowy i jego zastosowania

W wyniku zastosowania torkretowania na sucho lub na mokro powstaje beton torkretowy, który bardzo dobrze wiąże i charakteryzuje się dużą wytrzymałością, trwałością oraz niską przepuszczalnością. Poza tym możliwości jego kształtowania są właściwie nieograniczone, dzięki czemu może być szeroko wykorzystywany w różnego rodzaju konstrukcjach. Torkret znajduje zastosowanie w obiektach hydrotechnicznych, mostach, wiaduktach, tunelach, murach oporowych oraz skarpach. Bardzo dobrze sprawdza się nie tylko w przypadku tworzenia nowych obiektów, ale także wykonywania różnorodnych remontów oraz wzmocnień już istniejących konstrukcji.