• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Jak nakładać masę uszczelniająca do betonu?

nakładanie masy uszczelniającej na beton

Masa uszczelniająca to niezwykle przydatny produkt, który umożliwia uszczelnianie połączeń między elementami betonowymi, kamiennymi i stalowymi. Używa się jej przede wszystkim do wypełniania poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych. Jest mrozoodporna, wodoszczelna i odporna na promieniowanie UV, a po utwardzeniu cechuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną. Jak nakładać masę uszczelniającą do betonu, aby spełniła swoją funkcję? Przedstawiamy to na przykładzie naszych produktów Immerflex PU 25 i 40.

Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją masy uszczelniającej do betonu trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być ono mocne, stabilne i bez spękań. Trzeba je oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć negatywnie na przyczepność masy. Przed nałożeniem produktu należy zagruntować podłoże preparatem poliuretanowym.

Odpowiednie warunki aplikacji

Aby masa uszczelniająca zachowała swoje właściwości, należy ją nakładać w odpowiednich warunkach. Masy uszczelniające do betonu Immerflex można aplikować w temperaturze od 5 do 35 stopni Celsjusza, minimum 3 stopnie Celsjusza powyżej temperatury punktu rosy. Temperatura użytkowania utwardzonych mas mieści się z kolei w zakresie od -35 do 70 stopni Celsjusza, a krótkookresowo nawet 90 stopni Celsjusza.

Aplikacja masy uszczelniającej

Po właściwym przygotowaniu podłoża i upewnieniu się, że warunki są odpowiednie, można przejść do aplikacji masy uszczelniającej do betonu. Robi się to za pomocą pistoletu ręcznego lub automatycznego. Końcówkę aplikującą trzeba dostosować do szerokości wypełnianej szczeliny. Masę należy nakładać powoli i dokładnie, tak aby wypełnić cały przekrój szczeliny, a jednocześnie nie zamknąć w niej powietrza. W celu uzyskania wymaganej głębokości spoiny można zastosować profile dylatacyjne.