• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Jak dobrać zaprawę do regulacji włazów?

zaprawa

Zaprawy do specjalnych zastosowań jest to specyficzna grupa materiałów budowlanych. Muszą być wykonane w odpowiednio wysokiej jakości, a przy tym z zachowaniem rygorystycznych norm produkcyjnych. Jednym z ich rodzajów jest zaprawa do regulacji włazów. Czym trzeba się sugerować przy jej doborze?

Poprawne nakładanie zaprawy

Zaprawa do regulacji włazów służy do montażu pierścieni włazów kanałowych i kołnierzy wpustów deszczowych. Produkuje się ją na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych, do których dodaje się włókna cyrkonowe i sztuczne. Można ją nakładać tylko na powierzchnie poziome. Wymagane jest, by były one odpowiednio wytrzymałe, a do tego wyczyszczone i uszorstkowione. Stal zbrojeniową trzeba pozbawić rdzy, a beton i cegłę odpowiednio nawilżyć. W zależności od rodzaju zaprawa do osadzania włazów kanałowych utrzymuje się na poziomie 15-20 MP. Wiązanie zaczyna się już po kilku minutach i przez pewien czas trzeba ochraniać mieszankę przed nasłonecznieniem. Po zastygnięciu materiał zyskuje odporność na karbonatyzację, mróz i promieniowanie UV.

Informacje techniczne

Dobór zaprawy do regulacji włazów wymaga sprawdzenia przyczepności przy wyrywaniu, klasy reakcji na ogień oraz zawartości substancji niebezpiecznych. Tego typu informacje powinny znaleźć się w deklaracji właściwości użytkowych. Poszczególne zaprawy będą różniły się określonymi parametrami. Jednym z najważniejszych jest wytrzymałość, która po określonym czasie trwającym przeważnie do godziny może osiągnąć swoją maksymalną wartość. Zaprawa powinna wykazywać odpowiednio duży poziom mrozoodporności zgodny z procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12. We właściwościach znajdziemy także informacje o możliwej grubości podlewki. W danych technicznych są zapisane parametry wytrzymałości na ściskanie, zgniatanie i zużycie oraz uziarnienie, pęcznienie, skurczenie, wodoszczelność, absorpcja kapilarna, sprężystość przy ściskaniu i wytrzymałość na odrywanie.

Mnogość cech, które trzeba uwzględnić

Producenci zapraw do specjalnych zastosowań oprócz samego produktu powinni udostępniać informacje dotyczące przygotowania zaprawy, mieszania, aplikacji, klasy ekspozycji materiału, poziomu zużycia, magazynowania oraz przygotowania podłoża. Są one ważne dla sprzedawców, jak i dla klientów indywidualnych. Wybór zaprawy do regulacji włazów nie może uwzględniać tylko parametrów technicznych. Poprawne zastosowanie i maksymalne wykorzystanie mieszanki zależne jest od wielu czynników, które nie powinny być pominięte. Wpływają one na jakość powstałej powierzchni, a także bezpieczeństwo użytkowania.