• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Czym cechuje się beton torkretowy?

beton torkretowy

Beton torkretowy stosuje się przede wszystkim do prac naprawczych obiektów i konstrukcji żelbetowych, szczególnie w budowlach przemysłowych i inżynieryjnych. Mieszankę nanosi się na daną powierzchnię metodą natryskową za pomocą specjalnej maszyny zwanej torkretnicą. Tutaj możesz przeczytać, jakie cechy powinien mieć ten rodzaj betonu.

Porównanie mokrej i suchej metody nakładania 

Proces torkretowania może odbywać się na dwa sposoby. Starsza jest metoda sucha,  która polega na wprowadzaniu mieszaniny cementu i kruszywa bez dodatku wody za pomocą sprężonego powietrza do specjalnego urządzenia. Dopiero w dyszy mieszalnika dochodzi do połączenia z rozpyloną wodą. Pod odpowiednim ciśnieniem mieszanka jest natryskiwana na podłoże. Metoda na mokro polega na początkowym połączeniu piasku i cementu z wodą. Następnie mieszanka przenosi się do dyszy wylotowej, gdzie doprowadzono sprężone powietrze. Pomimo widocznych różnic w technice, dostępność różnych materiałów i używanie zaawansowanego sprzętu umożliwiają stosowanie obu tych metod zamiennie.

Właściwości betonu torkretowego 

Beton natryskowy stosuje się w celu naprawy uszkodzonych powierzchni betonowych lub żelbetowych oraz otulin prętów zbrojeniowych. Używa się jego także do pokrywania różnego rodzaju belek i słupów stosowanych w przemyśle. Mieszanka pod względem parametrów powinna być zbliżona do właściwości konstrukcji. Nie ma materiałów, które w każdym przypadku pokrywałyby się wszystkimi wymaganiami, dlatego beton torkretowy powinien być dopasowany do właściwości mechanicznych i fizykochemicznych. Cechy te to przede wszystkim:

  • odporność na ściskanie,
  • mrozoodporność,
  • wodoprzepuszczalność,
  • sprężystość,
  • wytrzymałość na rozciąganie,
  • skuteczność ochronna,
  • odporność na starzenie,
  • przyczepność do podłoża mineralnego. 

Współcześnie stosowany beton natryskowy cechuje się wysoką wytrzymałością, trwałością, niską przepuszczalnością, dobrym wiązaniem i dużymi możliwościami kształtowania. Przyczepność zależy nie tylko od samej mieszanki, ale również od przygotowanego podłoża.

Porównanie betonu natryskowego z betonem lanym 

Beton torkretowy wymaga znacznie mniej deskowania niż beton lany, dzięki czemu można go używać w kształtach łukowatych i nietypowych konstrukcjach. Ma  także niższy stosunek wody do cementu, a jego wytrzymałość na ściskanie może być nawet 30% większa. Znajduje zastosowanie m.in. w obiektach hydrotechnicznych, mostach, wiaduktach, murach oporowych, skarpach, tunelach oraz w wielu innych specjalistycznych zastosowaniach, gdzie wymagana jest duża elastyczność i łatwość montażu. Za jego pomocą można wypełniać uszkodzenia sięgające nawet do 50 cm oraz odtwarzać lub zwiększać otulinę betonową. Sama praca z betonem natryskowym przebiega szybciej niż podczas używania tradycyjnej mieszanki. W ten sposób można przeprowadzić renowację dużych powierzchni w niedługim czasie niezależnie od poziomu skomplikowania obiektu.