• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Co to są iniekty cementowe i w jakim celu się je stosuje?

inkieta cementowa 1

Niejednokrotnie w konstrukcjach betonowych i murowanych powstają rysy i pęknięcia, będące szczelinami naruszającymi stabilność i zmniejszającymi bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu. W takich sytuacjach konieczne jest wdrożenie działań naprawczych, które przywrócą trwałość budowli. Sposobem na wypełnienie szczelin w betonie są iniekty cementowe. W jaki sposób się je stosuje i na czym polega ich skuteczność?

Iniekcje cementowe w konstrukcjach – sposób wykonywania

Iniekty cementowe zawierają w sobie składniki, tworzące płynną masę, która skutecznie dociera do pustek i precyzyjnie je wypełnia. Zaprawy iniekcyjne mają zastosowanie do wykonywania następujących robót:

  • iniekcji rys w elementach betonowych/żelbetowych
  • iniekcji rys i pustek w konstrukcjach murowych
  • wypełniania rys i pustek przy wykonywaniu wtórnej izolacji poziomej 
  • wzmacnianie i stabilizacja gruntów przez wypełnienie iniektem

Iniekty polimerocementowe wykazują wysoką skuteczność naprawczą, gdyż zawierają w swoim składzie polimery, maksymalizujące przyczepność zaprawy do ścianek szczeliny oraz dodatki niwelujące skurcz lub wręcz ekspansywne.  Niwelują one także ryzyko kruszenia się iniektu po związaniu – jest on zatem solidnym wypełnieniem i skutecznym wsparciem dla konstrukcji.

Aby zagwarantować skuteczną penetrację, do aplikacji iniektów wykorzystuje się pakery – są to akcesoria wbijane, wkręcane lub naklejane, zoptymalizowane swoimi rozmiarami do parametrów uzupełnianej szczeliny. Można także zrezygnować z zastosowania pakerów, nawiercając otwory wzdłuż przebiegającej rysy, po obu jej stronach i pod katem 45° – należy jednak zadbać o to, aby otwory przecinały szczelinę w połowie jej głębokości, jedynie wtedy możliwa jest skuteczna iniekcja.

Jak przygotować się do iniekcji?

Chcąc zrealizować skuteczną i dokładną iniekcję cementową, należy pamiętać o kilku istotnych krokach. Przygotowanie do iniekcji polega na:

  • zweryfikowaniu charakteru rysy i jej parametrów, rozmiarów oraz przebiegu,
  • określeniu szerokości rozwarcia szczeliny,
  • sprawdzeniu wilgotności wewnątrz rysy i ewentualnych zabrudzeń w niej występujących,
  • wyborze najtrafniejszego środka iniekcyjnego oraz akcesoriów, niezbędnych do skutecznej penetracji zaprawą.

Oferowane w naszym sklepie iniekty cementowe cechują się wysoką jakością, łatwą pompowalnością i płynną konsystencją oraz mrozoodpornością, dlatego warto im zaufać.