• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Co to jest beton natryskowy i jakie ma zastosowanie?

beton

Użycie klasycznego betonu wymaga określonego rodzaju konstrukcji. Przy pracy należy używać szalunków, których zakładanie spowalnia tempo działań. Beton natryskowy ma tę przewagę, że łatwiej wykorzystać go na pochyłych i zaokrąglonych powierzchniach, nawet tych największych. Sprawdza się lepiej również w trudno dostępnych miejscach.

Na czym polega praca z betonem natryskowym?

Beton natryskowy, inaczej torkret, jest innowacyjnym produktem ułatwiającym renowację zabytków, realizację projektów w budownictwie, a nawet w przemyśle górniczym. Jest nanoszony na powierzchnię przez natryskiwanie. Stosowane są w tym celu dwie metody: na sucho lub na mokro. W obu przypadkach kluczowe jest sprężone powietrze pod ciśnieniem. Metoda na mokro polega na tym, że przygotowana wcześniej mieszanina piasku, cementu i wody jest podawana do dyszy wylotowej, skąd następuje natrysk. Druga technika zakłada natomiast, że sucha mieszanka znajduje się w zbiorniku, następnie jest przekazywana pod ciśnieniem dyszą, w której miesza się z wodą.

Zalety torkretowania

Szerokie zastosowania tej metody wpływają na jej rosnącą popularność. Nie wymaga form i szalunków, dlatego prace mogą przebiegać szybciej i taniej. Z tego też powodu pozwala prowadzić prace architektoniczne nawet w miejscach trudno dostępnych. Poniżej prezentujemy najczęstsze zastosowania betonu natryskowego:

  • umacnia i stabilizuje konstrukcje takie jak mosty, skarpy i wykopy. Podnosi przy tym bezpieczeństwo pracowników. Projekt realizowany z użyciem betonu natryskowego wymaga mniej procedur, co ponownie skraca czas i obniża koszty;
  • uszczelnia zapory wodne oraz tamy, dokładnie wnikając w szczeliny;
  • pozwala na szybką renowację dużych powierzchni – dzięki zwiększonej efektywności pracy;
  • służy do umacniania konstrukcji również o zaokrąglonym kształcie – takich jak kopuły czy tunele.

Beton natryskowy ma wiele zalet. Wykorzystanie go ułatwia i przyspiesza pracę. Pozwala również na wykonywanie obiektów o nieregularnym kształcie, jak te konieczne w skateparkach. Konstrukcje wykonane z jego użyciem są stabilne i trwałe, co również jest niemałą zaletą.