• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERDUR PROTECT 800

IMMERDUR PROTECT 800

Do pobrania

karta techniczna

Przeznaczenie

 • gruntowanie podłoży betonowych, żelbetowych, murowanych, kamiennych oraz zapraw naprawczych o podwyższonej wilgotności przed nałożeniem wypraw i powłok epoksydowych lub poliuretanowych
 • spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura: komunikacyjna, wodnościekowa
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, ogólne

Właściwości

 • dwuskładnikowa
 • niska lepkość
 • wysokie parametry mechaniczne
 • zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
 • do nakładania na suche podłoża oraz podłoża o wilgotności do 15%

Forma dostawy

 • składnik A: pojemnik metalowy – 13,33 kg
 • składnik B: pojemnik metalowy – 6,67 kg
 • zestaw [A+B] – 20 kg