• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

ImmerCret RM 50/2

| Zaprawa naprawcza PCC

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych)
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w budownictwie hydrotechnicznym i przemysłowym

Właściwości

 • na bazie cementu, modyfikowana polimerami
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą
 • stosowana jako SPCC
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13529
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), hydrotechniczne, energetyka (chłodnie kominowe, kominy)

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE