• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERSCHUTZ OVZ

Do pobrania

Przeznaczenie

 • przedłużanie trwałości elementów betonowych, żelbetowych, ceglanych, kamiennych
 • ochrona betonu przed wnikaniem substancji szkodliwych rozpuszczonych w wodzie

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Właściwości

 • z efektem „perlenia” wody
 • paroprzepuszczalny
 • wpływa pozytywnie na mrozoodporność
 • działa powierzchniowo
 • ograniczanie nasiąkliwości betonu, cegły, kamienia

Lepkość

 • >300 [mPa*s]

Forma dostawy

 • kanister 8,7 kg
 • beczka 174 kg
 • ICB 870 kg