• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerplan 54

Immerplan 54 | Masa samopoziomująca

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych poprzez nadbudowę oraz reprofilację ׀ naprawa posadzek, warstwa wyrównawcza, warstwa nadająca spadki powierzchni, warstwa
 • samonośna wyrównywanie powierzchni pod okładziny ceramiczne

Obszar zastosowania

 • budownictwo: mieszkaniowe, ogólne, kubaturowe, przemysłowe

Właściwości

 • na bazie cement, modyfikowana polimerami
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą szczepną
 • wzmocniona włóknami sztucznymi oraz cyrkonowymi
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych ׀ ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety