• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout VM 80/4

Immergrout VM 80/4 | Zaprawa do podlewek

Do pobrania

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie
 • montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp.
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura energetyczna
 • budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • płynna konsystencja
 • mrozoodporność F200
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • wodoszczelność W12

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE