• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout VM 80/4

Immergrout VM 80/4 | Zaprawa do podlewek

Do pobrania

Przeznaczenie

 • podlewki słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych
 • podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny ׀ montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp. ׀ wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura energetyczna; budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości
 • płynna konsystencja ׀ na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17
 • zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety