• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

IMMERCRET ZT 50/5 B HS

IMMERCRET ZT 50/5 B HS

Do pobrania

Przeznaczenie

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, energetyka (np. kominy), hydrotechniczne w tym morskie

Właściwości

 • nadaje się do natrysku metodą suchą
 • z dodatkiem inhibitora korozji, włókien cyrkonowych, mikrokrzemionki
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • na indywidualne zamówienie z inhibitorem korozji
 • podwyższona odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4
 • odporność na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych
 • atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE