• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

IMMERCEMENT AM

Do pobrania

Przeznaczenie

  • kotwienie prętów zbrojeniowych w konstrukcjach betonu, osadzanie kotew w elementach konstrukcyjnych z betonu oraz w skale

Właściwości

  • wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
  • ograniczony skurcz
  • doskonała pompowalność
  • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C35/45*

Obszar zastosowania

  • infrastruktura komunikacyjna
  • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, ogólne

Forma dostawy

  • 20 kg worek