• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immerfob 7

 

Kup w naszym sklepie

 

Do pobrania

karta techniczna

deklaracja

Przeznaczenie

 • przedłużenie trwałości elementów betonowych, żelbetowych, sprężonych
 • ochrona przed wnikaniem substancji szkodliwych dla betonu

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna
 • budownictwo: przemysłowe, hydrotechniczne, energetyczne, ogólne

Właściwości

 • działa powierzchniowo oraz strukturalnie wnikając na głębokość od 1 do 2 mm
 • redukuje absorpcję kapilarną wody
 • ogranicza nasiąkliwości betonu
 • ogranicza wnikanie roztworów chlorków, azotanów, siarczanów
 • ogranicza pojawianie się wykwitów na betonie
 • wymaga alkalicznego podłoża
 • wpływa pozytywnie na mrozoodporność
 • nie zmienia kolorystyki powierzchni
 • odporny na działanie promieniowania UV
 • paroprzepuszczalny

Lepkość

 • ok. 15

Gęstość

 • ok. 0,85 [g/cm³]

Forma dostawy

 • kanister 15 kg
 • beczka 17 kg
 • IBC 850 kg