• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret RM 50/4 HS

| Zaprawa naprawcza PCC na bazie cementu siarczanoodpornego

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych)
 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w budownictwie hydrotechnicznym i przemysłowym

Właściwości

 • na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowana polimerami
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą
 • stosowana jako SPCC
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200
 • do napraw konstrukcyjnych
 • odporność na karbonatyzację
 • zawartość jonów chlorkowych

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), hydrotechniczne, energetyka (chłodnie kominowe, kominy)

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE