• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Zaprawy naprawcze PCC, beton natryskowy

Zaprawy naprawcze PCC, beton natryskowy

Grupa produktów do naprawy betonu obejmuje szereg produktów nowej generacji, takich jak m.in. trwałe, wytrzymałe, łatwe w użyciu zaprawy naprawcze i ochronne, zaprawy torkretowe, warstwy sczepne, a także środki do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej.

Zaprawy naprawcze PCC

Zaprawa naprawcza PCC Immercret RM 60/8 HS, na bazie cementu siarczanoodpornego, kruszyw kwarcowych i bazaltowych, przeznaczona jest do naprawy posadzek przemysłowych, elementów betonowych lub żelbetowych, odbudowy otuliny prętów zbrojeniowych. Nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą, stosowana jako SPCC. W naszej ofercie znajdą Państwo zaprawy naprawcze PCC, zaprawy naprawcze i ochronne:

 • Immercret RM 60/2

 • Immercret RM 60/2 HS

 • Immercret RM 60/5

 • Immercret RM 60/8

 • Immercret RM 60/8 HS

 • Immercret RM 50/2

 • Immercret RM 50/4

 • Immercret 45/4

 • Immercret RM 50/3

 • Immercret 50/7

 • Immercret RM 50/2 HS

 • Immercret RM 50/4 HS

 • Immercret KM 58/2

 • Immercret KM 58/4

Ochrona antykorozyjna prętów i stali zbrojeniowej, warstwa sczepna

Materiały budowlane z serii Immercret MWS mają za zadanie ochronę antykorozyjną prętów zbrojeniowych podczas naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, w tym sprężonych. Jest to jednokomponentowa, modyfikowana polimerami, lub bez polimerów z dodatkiem inhibitorów korozji warstwa sczepna, poprawiająca przyczepność mieszanki betonowej do podłoża. Immercret MWS sprzedawany jest w 25 kg workach papierowych wzmocnionych folią PE.

 • Immercret MWS

 • Immercret MSW HS

 • Immercret MWS BP

 • Immercret MWS Granit

Kosmetyka betonu

Zaprawy kosmetyczno-naprawcze Immercret SW i Immerspachtel zostały opracowane z myślą o usuwaniu niewielkich wad i uszkodzeń betonu, takich jak np. wykruszenia, pęknięcia czy przebarwienia. Jest to prosty, szybki i niedrogi sposób na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni.

 • Immercolor Spachtel

 • Immercret SW05

 • Immercret SW08

 • Immercret SW05 Betongrau

 • Immercret SW08 Betongrau

 • Immerspachtel

 • Immerspachtel Mittelgrau

Zaprawa torkretowa

Zaprawy torkretowe są materiałami natryskowymi na bazie cementu portlandzkiego, siarczanoodpornego i cementów specjalnych, kruszyw kwarcowych i bazaltowych z dodatkiem inhibitora korozji, włókien cyrkonowych, mikrokrzemionki. Służą do odbudowy otuliny prętów zbrojeniowych, napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych. To również zaprawy do napraw betonów od których oczekuje się podwyższonej odporności na ścieranie. Zaprawy torkretowe sprzedawane są w 30 kg workach papierowych wzmocnionych folią PE. W ofercie znajdą Państwo zaprawy natryskowe:

 • Immercret ZT 45/5 I

 • Immercret ZT 45/5 HS

 • Immercret ZT 45/2

 • Immercret ZT 45/5

 • Immercret ZT 50/2 HS

 • Immercret 50/2 B HS

 • Immercret 50/5 B HS

 • Immercret ZTP 49/5

Beton torkretowy

Beton torkretowy Immercret ZT 45/8 jest betonem natryskowym wykorzystywanym w infrastrukturze komunikacyjnej oraz w budownictwie – kubaturowym, przemysłowym, hydrotechnicznym. Nadaje się do natrysku metodą suchą, ma dużą odporność na ścieranie i karbonatyzację. Oferowany beton natryskowy dostępny jest w 25 kg workach papierowych, wzmocnionych folią PE.

 • Immercret ZT 45/8

 • Immercret ZT 50/8 B HS